Welkom

Kleurrijk doceren

Deze website helpt u, als trainer van docenten, begeleiders en studieloopbaancoaches in het hoger onderwijs, om aandacht te besteden aan het onderwerp culturele diversiteit binnen uw docententrainingen. U vindt video’s en andere materialen die u hiervoor kunt gebruiken.

Waarom is het belangrijk om binnen docentenscholing specifiek in te gaan op culturele verschillen tussen studenten? Diversiteit beperkt zich toch niet tot culturele verschillen, maar gaat toch ook over verschillen in leerstijlen, motivatie, gender, persoonlijkheid? En hebben allochtone studenten een speciale behandeling nodig in het onderwijs? Het gaat er toch gewoon om dat docenten leren om goed onderwijs te geven aan iedereen?

Culturele sensitiviteit helpt

Echter, een goede, stimulerende onderwijsomgeving blijkt voor de studieprestaties van allochtone studenten wel extra belangrijk. Docenten spelen hierbij een cruciale rol. Inderdaad hoeft een docent daarvoor geen aparte competenties te hebben, maar er is wel iets extra’s nodig. Dit noemen we ‘culturele sensitiviteit’. Dit zien we als een inkleuring van de algemene docentcompetenties.

Video’s en andere instrumenten voor docentenopleiders

Met de materialen op deze website kunt u docenten, begeleiders en studieloopbaancoaches laten reflecteren op hun eigen culturele sensitiviteit.

Op deze website vindt u:

  • Uitwerking van het begrip culturele sensitiviteit en het belang ervan in het Nederlandse hoger onderwijs.
  • Videocasussen waarin onderwijs- en studieloopbaansituaties zijn uitgespeeld (inclusief tekstuele beschrijving en uitgeschreven teksten van de casussen).
  • Opdrachten en tips voor het werken met de videocasussen in docententrainingen.
  • Scenario’s voor het uitvoeren van videoreflectie over culturele sensitiviteit en observatielijsten.

Ontwikkeld door …

… de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam, met subsidie van SURF in het kader van het Nationaal Actieplan E-learning.

vu logo

Doelgroep

Deze website is bedoeld voor trainers van docenten en studieloopbegeleiders in het
hoger onderwijs en andere geïnteresseerden. Al het materiaal op deze website is
beschikbaar onder een creative commons Creative Commonslicentie voor niet-commercieel gebruik.