Videocasussen

Er zijn zes videocasussen beschikbaar:

  • drie casussen over interculturele sensitiviteit tijdens individuele begeleiding (studieloopbaangesprekken).
  • drie casussen over interculturele sensitiviteit in groepsituaties (werkgroepbegeleiding).

Iedere casus bestaat uit een uitgespeelde situatie met bijbehorende interviews met de betrokkenen. De situaties zijn op waarheid gebaseerd: de voorbeelden komen voort uit interviews met studenten en docenten. Er zijn verschillende voorbeelden in één scene verwerkt en het gedrag van de docent is vaak wat (of veel) aangedikt, zodat de video’s ook echt tot discussie leiden. De acteurs zijn echte studenten, docenten en begeleiders. Van elke video is ook een versie beschikbaar met Engelse ondertiteling. Ook zijn de uitgeschreven teksten (tweetalig) beschikbaar.

Individuele begeleiding

Uitgebreide beschrijving en profielen in ms word logo Beschrijving SLC.

Casus 1: studieloopbaancoach Lina wil bij student Junie één boodschap goed laten doordringen: het is eigenlijk beter om nu al te stoppen. Peercoach Vanessa praat na met Junie. Lina en Vanessa worden geïnterviewd over hoe zij het gesprek beleefd hebben.

Gesprek 1
Gesprek 1 (4:35)

start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Student Junie met peercoach Vanessa
Student Junie met peercoach Vanessa (4:36)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.
Interview SLC Lina (3:09)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Interview peercoach Vanessa (6:55)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Casus 2: studieloopbaancoach Lina is nu gericht op het voeren van een adviesgesprek, en wil op die manier Junie zo goed mogelijk helpen. Lina en Junie worden geïnterviewd over hoe zij het gesprek beleefd hebben.

Gesprek 2
Gesprek 2 (6:55)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Interview SLC Lina (3:30)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Interview student Junie (1:40)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Casus 3: studieloopbaancoach Pim wil met Junie kijken naar de mogelijkheden om tot een zo goed mogelijke aanpak van de studie te komen. Hierbij is vooral in het begin ook de sociale integratie van belang. Pim en Junie worden geïnterviewd over hoe zij het gesprek beleefd hebben.


Gesprek 3 (18:22)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Interview SLC Pim (5:48)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Interview student Junie (3:01)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Werkgroepsituaties

Uitgebreide beschrijving en profielen in ms word logo Beschrijving werkgroep.

Casus 4: Docente Ineke negeert stille studenten tijdens de opdracht om samen criteria voor peer-review op te stellen. Studenten Hafsa en Eelco worden geïnterviewd over hoe zij de bijeenkomst beleefd hebben. Ook docente Ineke geeft aan hoe zij de bijeenkomst vond gaan.

Bijeenkomst 4
Bijeenkomst 4 (3:13)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.
Interview Hafsa
Interview Hafsa (1:54)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.
Interview docente Ineke
Interview docente Ineke (1:38)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.
Interview Eelco
Interview Eelco (0:43)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Casus 5: Docente Ineke spreekt nu stille studenten wel aan, maar toont onvoldoende culturele sensitiviteit. Studenten Mary en Naïm worden geïnterviewd over hoe zij de bijeenkomst beleefd hebben. Ook docente Ineke geeft aan hoe zij de bijeenkomst vond gaan.

Bijeenkomst 5
Bijeenkomst 5 (5:20)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.
Interview Ineke
Interview Ineke (1:26)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Interview Mary (1:37)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.
Interview Naïm
Interview Naïm (1:42)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Casus 6: Docente Ineke betrekt alle studenten erbij, op cultureel sensitieve wijze. Ze bespreekt de bijeenkomst achteraf met de interviewer.

Bijeenkomst 6
Bijeenkomst 6 (6:29)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.
Interview docente Ineke
Interview docente Ineke (3:07)
start video start video met engelse ondertiteling
tekst in Ned./Eng.

Streaming video

De video’s zijn streaming beschikbaar vanuit SURF-media. Meer over video’s bekijken, downloaden etc vanuit SURFmedia.

DVD aanvragen

Als u liever niet afhankelijk bent van een internetverbinding tijdens een training, kunt u een DVD aanvragen met het videomateriaal (gratis). Neem contact op met Janneke van der Hulst (j.vander.hulst@vu.nl).

Naar Hoe zet ik dit in? voor kijk- en reflectieopdrachten en inbedding in trainingen