Werken met de videocasussen

Hoe zet ik de videocasussen in?

Trigger video voor discussie

Het videomateriaal van Vidivers is vooral bedoeld als trigger video, gericht op bewustwording en op het stimuleren van discussies. De casussen tonen verschillende manieren van doceren/begeleiden en het effect daarvan op de student(en). De videocasussen zijn geschikt voor groepstrainingen en bruikbaar bij individuele coaching.
Zie ms word logo Werken met video voor uitgebreide informatie over gebruik van video in trainingen.

Introduceren van een video

Het blijkt noodzakelijk om een video altijd te introduceren. Geef het doel aan waarmee de video bekeken wordt, bijvoorbeeld als een aanleiding tot discussie. Het is behulpzaam om een (kijk) opdracht te geven om de aandacht te richten op het trainingsdoel. Laat ook weten dat de video in scene is gezet, op basis van verhalen van studenten. Bij sommige video’s is het ‘verkeerde’ docentgedrag dik aangezet om het doel te bereiken.

Culturele diversiteit of algemeen didactisch handelen?

De videocasussen gaan over alledaagse onderwijssituaties, waarbij het niet per se zo is dat culturele diversiteit de (enige) verklarende factor is voor het gedrag van individuen. Analyses van de situaties die uitgaan van algemeen didactische principes of van de individuele persoonlijkheden zijn zeker ook geldig. Onze ervaring is dat het voor docenten een eye-opener kan zijn om dit soort situaties óók eens door de bril van culturele diversiteit te bekijken.

Opdrachten

Welke opdrachten zal ik de cursisten laten doen? Geef ik nog literatuur of andere bronnen?
We bieden een scala aan suggesties voor (kijk)opdrachten en literatuur waaruit u kunt kiezen. De trainer kan de instrumenten zo naar eigen inzicht inzetten in zijn/haar situatie. Er zijn vele opdrachten beschikbaar, zowel algemeen als specifiek over een casus. Zie hiervoor de documenten ms word logo Algemene opdrachten, ms word logo Opdrachten SLC casussen en ms word logo Opdrachten werkgroepcasussen. Van de opstelling van de werkgroep is een afbeelding beschikbaar.
Naar aanbevolen literatuur

Voorbeelden van trainingsopzetten

De videocasussen en bijhorende opdrachten zijn te gebruiken in een training over culturele sensitiviteit of als onderdeel van een training basisdidactiek of studieloopbaancoaching. Op de betrokken instellingen zijn de videocasussen op diverse manieren in een training verwerkt. Hierbij is het mogelijk om het de instrumenten en (een deel van) de opdrachten in de digitale leeromgeving van de instelling te plaatsen.
Naar trainingsopzetten

Videoreflectie

Het is niet alleen leerzaam om naar anderen te kijken. Het terugkijken naar het eigen handelen, samen met een trainer, is een bijzonder leerzaam moment. Videoreflectie is een logisch vervolg op het bekijken van de videocasussen. Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld, te vinden onder videoreflectie.