Videoreflectie

Videoreflectie over culturele sensitiviteit

Hoe zet ik videoreflectie in?

Reflecteer tijdens een training of na afloop hiervan (zie trainingsopzet) met docenten en SLC’s op video-opnames van hun eigen onderwijs- en coachpraktijk. Hierdoor kunnen docenten nadenken over hun optreden in bepaalde interculturele situaties in hun onderwijs. Doel van het reflecteren is het vergroten van begrip en inzicht en het verbeteren van gedrag waar het gaat om culturele sensitiviteit.

Draaiboek voor videoreflectie

Om u te helpen bij het opzetten van videoreflectie is een draaiboek beschikbaar. Dit ms word logo Draaiboek Videoreflectie geeft een overzicht van welke stappen ondernomen worden bij de videoreflectie en welke rol en taken de observator heeft. Daarnaast bevat het draaiboek aanwijzingen over observeren, feedback geven, observatielijsten en evaluatieformulieren.

Vier scenario’s

De videoreflectie als methodiek kunt u op verschillende manieren organiseren en uitvoeren. Te denken valt aan deze scenario’s:

  1. Videoreflectie via een individueel feedbackgesprek tussen de docent en de docenttrainer;
  2. Videoreflectie in een groep met medecursisten onder begeleiding van de docenttrainer;
  3. Casussen uit de werkpraktijk van de docenten worden besproken en omgezet in korte rollenspellen. Van de rollenspellen worden video-opnamen gemaakt, waarop direct na opname wordt gereflecteerd;
  4. Videoreflectie via collegiale feedback.

Bij de eerste twee scenario’s maakt een observator een video-opname van de docent in de eigen onderwijspraktijk. Hierbij is zoveel mogelijk de interactie tussen de docent en studenten zichtbaar. Het vierde scenario betreft een meer zelfstandige vorm van videoreflectie. Hieraan hoeft niet per se een training vooraf te gaan. Een docent of SLC maakt een video-opname van de onderwijs- of coachpraktijk. De collega-docenten/SLC’s observeren bij elkaar en reflecteren samen op hun eigen praktijk.
Een uitgebreide beschrijving van de vier scenario’s is te vinden in het ms word logo Draaiboek Videoreflectie.

Observatieinstrumenten

Er zijn verschillende observatieinstrumenten beschikbaar:

  • Een observatielijst voor videoreflectie, gebaseerd op de multiculturele docentcompetenties. Deze lijst wordt gebruikt bij de observatie van een onderwijs- of coachingsactiviteit van een docent of SLC;
  • Vragen die een observator aan studenten kan stellen over het cultureel sensitief optreden van de docent tijdens een onderwijsbijeenkomst;
  • Evaluatieformulier voor het onderdeel videoreflectie bij een training waarin culturele sensitiviteit een onderdeel is. Van het Evaluatieformulier is een aparte versie voor docenten en voor SLC’s.

Tips voor observeren, video-opname en feedback geven

Voor observatoren zijn tips beschikbaar voor het Observeren van een onderwijssituatie, Praktische tips bij video-opname van de werkpraktijk en Richtlijnen voor het geven van feedback.
U kunt meer informatie vinden over reflectieopdrachten op basis van video van de werkpraktijk in info.dividu.nl.